آسپا

وب اپلیکیشن مدیریت زمان، تامین و تدارکات پروژه های ساختمانی بر بستر پردازش ابری و مدلسازی اطلاعات ساختمان


چرا آسپا؟

ایجاد محیط یکپارچه از اطلاعات پروژه

بهره گیری از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان

چارچوب پیشنهادی براساس واقعیات و فرهنگ مدیریتی ایران

دسترسی به اطلاعات پروژه از طریق وب و بدون نیاز به نرم افزار

ویژگی های محصول

پروژه خود را ایجاد کنید