درباره ما

گروه آسپا در اردیبهشت 1397 به منظور توسعه و پیاده سازی مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان شکل گرفت. ایده محصول از دل یک پژوهش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به وجود آمد. آسپا، چارچوبی مبتنی بر وب را برای سهولت کاربران دنبال می کند تا با در نظر گرفتن تمام سناریوها و الزامات اجرایی براساس واقعیات ایران بتواند شفافیت، کاهش هزینه و زمان پروژه ها را برای رسیدن به کیفیت مطلوب رقم بزند. حال آسپا با ارائه خدمات و معرفی وب اپلیکیشن هایی مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان به دنبال ارتقای کیفیت و دسترسی سریع به اطلاعات پروژه است.

تیم ما

امین برزوئیان

هم بنیانگذار

صادق حاجی زاده

هم بنیانگذار

امیر برزوئیان

هم بنیانگذار

مائده سلیمانی

توسعه دهنده وب

سمیرا میر حسنی

مدلساز BIM