آسپا

وب اپلیکیشن مدیریت پروژه های ساختمانی با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان
BIM

Aspa Product in screen

چرا آسپا؟

استفاده از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان راه حلی برای غلبه بر پیچیدگی های مرحله ساخت پروژه است. وجود ذینفعان متعدد در مرحله ساخت، هماهنگی و اشتراک گذاری اطلاعات پروژه را به دلیل نرم افزارها و فرمت داده های متعدد دچار چالش می کند. وب اپلیکیشن آسپا بیم در مرحله طراحی پروژه ، اطلاعات را از نرم افزارهای BIM استخراج می کند و یک پایگاه داده از اطلاعات پروژه را از طریق وب در اختیار ذینفعان اجرایی پروژه می گذارد. با این امکان می توانید پروژه های ساختمانی خود را مدیریت کنید و در هر لحظه و هر مکان به آخرین وضعیت پروژه خود دسترسی خواهید داشت.

list icon

ایجاد محیط یکپارچه از اطلاعات پروژه

list icon

بهره گیری از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان

list icon

چارچوب پیشنهادی براساس واقعیات و فرهنگ مدیریتی ایران

list icon

دسترسی به اطلاعات پروژه از طریق وب و بدون نیاز به نرم افزار

ویژگی های محصول

پروژه خود را ایجاد کنید