سوالات متداول

مفهوم Building Information Modeling (BIM) به بیان ساده این است که یکبار تمام رسته های معماری، سازه و تاسیسات ساختمان را در نرم افزارها براساس استاندارد های این مفهوم مدلسازی می کنیم تا اجرایی با کیفیت تر و اسنادی دقیق تری برای دوران بهره برداری داشته باشیم. به عبارتی دیگر پروژه خود را مدلسازی می کنیم تا تعارضات و تداخلاتی که در اجرا رقم می خورد را در مرحله طراحی پیش بینی کنیم. مدلسازی براساس BIM در مرحله طراحی اطلاعات طبقه بندی شده ی حین اجرا و بهره برداری را در اختیار ما می گذارد.

برای فهم بیشتر از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان می توانید مقاله زیر را بخوانید.

آسپا از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان استفاده می کند تا پایگاه داده ای از اطلاعات پروژه ایجاد کند و آن را از طریق وب اپلیکیشن خود در اختیار ذینفعان اجرایی بگذارد. اطلاعات زمان، مشخصات و ویژگی هندسی هر المان از پروژه به جای اینکه در نرم افزارهای مجزای BIM قابل دسترس باشد این بار بصورت یکپارچه و از طریق وب در اختیار شماست بدون نیاز به نرم افزاری خاص در هر زمان و مکان و با هر دستگاهی به اطلاعات بروز پروژه خود دسترسی دارید. یکپارچگی اطلاعات در وب اپلیکیشن آسپا برای تحلیل دقیق تر داده ها و گزارشات به منظور تصمیم گیری مدیران و مالکین پروژه حائز اهمیت است.

مالک پروژه با حساب کاربری اختصاصی خود با توجه به گزارشات و نمایش سه بعدی از آخرین وضعیت پروژه خود مطلع می شود . اطلاعات بروز و شفاف بدون نیاز به نرم افزاری خاص در اختیار مالک قرار می گیرد. در انتهای اجرای پروژه مالک به اسنادی از پروژه برای دوران بهره برداری دسترسی دارد.

مجری به اطلاعات مورد نیاز اجرایی خود از طریق حساب کاربری اختصاصی دسترسی دارد . این اطلاعات بدون نیاز به نرم افزاری خاص و در محیط یکپارچه از طریق وب در اختیار وی قرار می گیرد. مجری با تعریف حساب کاربری مختلف برای شخصیت های خود از دفتر مرکزی تا کارگاه ساختمانی، جریان اطلاعات و دسترسی ها رو مدیریت می کند.

اگر پروژه ای براساس BIM طراحی نشده باشد، تیم مدلسازی آسپا آنرا ایجاد می کند تا پروژه آماده ورود به وب اپلیکیشن باشد. اگر طراحی براساس BIM در یک تیم دیگر انجام شده باشد، گروه آسپا در اندکی زمان آن مدل را براساس وب اپلیکیشن استاندارد سازی می کند. بهتر است مدلسازی از ابتدا در آسپا صورت گرفته باشد در غیر اینصورت بدون هیچ مشکلی گروه آسپا، مدل را برای وب اپلیکیشن استاندارد سازی می کند.

با توجه به اینکه آسپا تجربیات و قابلیت های زیادی در توسعه زیر ساختی و نرم افزاری مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان دارد این امکان را دارد که وب اپلیکیشن را برای سازمانی براساس دپارتمان و جریان کاری آن سفارشی سازی کند. و یا یک یا چند ویژگی خود را در اختیار کاربر قرار بدهد

از طریق لینک زیر می توانید به دموی محصول دسترسی پیدا کنید.

از طریق لینک زیر می توانید پروژه خود را ایجاد کنید.